Satalatvan taimet eli tehtävät

Satalatvan taimet eli tehtävät

Laatineet Siri Kolu ja Salla Simukka

 

1. Sanna Karlström: Vahinko

 

a) Lue Karlströmin runo Vahinko ja Kalevalan alusta maailmanluomista käsittelevä jakso. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löydät niistä?

b) Runon nimi on Vahinko. Pohdi sitä, mitkä asiat runo kuvaa vahingoiksi ja toisaalta sitä, mitä kaikkea runoilija on sijoittanut tekstiin tarkoituksella.

 

2. Sini Helminen: Pohjan jahti

 

a) Lue teksti ja laadi lukemasi perusteella pelisäännöt Pohjan jahdille (kuinka usein peli tapahtuu, ketkä ovat osallistujia jne.).

b) Teksti sijoittuu sekä meidän maailmaamme että kalevalaiseen maailmaan. Mitkä asiat ovat tekstin kalevalaisessa maailmassa toisin kuin meidän maailmassamme?

 

3. Ilkka Auer: Hiidenhirvi

 

a) Hiidenhirvi on kauhukertomus. Etsi ja erittele perustellen tekstistä kauhukertomuksen lajipiirteitä.

b) Hae lisätietoa myyttisestä Hiidenhirvestä. Mikä se on ja miksi se on ollut tärkeä Kalevalan maailmassa?

 

4. Nura Farah: Joukahainen Somaliassa

 

a) Lue Kalevalasta Joukahaisen tarina. Mitä yhteistä ja mitä erilaista löydät siitä ja Farahin tekstistä?

b) Joukahainen on hahmona eräänlainen arkkityyppi. Mitkä piirteet tekevät Joukahaisen? Keitä muita “Joukahaisia” kykenet löytämään esimerkiksi elokuvista, tv-sarjoista, muista kirjoista tai peleistä?

 

5. Vilja-Tuulia Huotarinen: Ainon eri elämät

 

a) Tutustu Kalevalan kertomaan Ainon tarinaan. Mitä siinä tapahtuu? Miten se eroaa Huotarisen tekstin Ainon vaihtoehtoisista elämistä?

b) Pohdi, miten jonkun toisen Kalevalan hahmon elämä saattaisi mennä eri tavalla kuin miten se on Kalevalassa kuvattu.

 

6. Erkka Mykkänen: Ilmarisen oppitunti

 

a) Ilmarisen oppitunnissa käsitellään taitelijuutta. Etsi ja erittele tekstistä taiteilijamyyttiin liittyviä asioita.

b) Etsi ja erittele tekstistä asioita, jotka voivat tuottaa komiikkaa.

 

7. Essi Myrsky Tammimaa: Pohjan pidot

 

a) Pohjan pidot on kuvaus eräästä perheestä. Tutustu Kalevalaan ja laadi miellekartta tai sukupuu Kalevalan eri perhekunnista.

b) Pohdi ja erittele juuri tämän tekstin perhekäsitystä.

 

8. Aleksis Salusjärvi: Turmeltu

 

a) Tutustu Kalevalan Kullervon tarinaan. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia löydät siitä ja Turmellusta?

b) Pohdi ja erittele sekä tämän tekstin että Mykkäsen Ilmarisen oppitunnin pohjalta, millaisia odotuksia miehenä olemiselle on kalevalaisessa maailmassa.

 

9. Jenny Kangasvuo: Lapin lapsilönttäre

 

a) Lapin lapsilönttäre käsittelee valtaa. Erittele tekstissä olevia vallankäytön muotoja. Voit myös etsiä ja eritellä lisää vallankäytön muotoja Kalevalan tarinoissa.

b) Vertaile Satalatva-kokoelman tekstien erilaisia Ilmarisia (tämän tekstin lisäksi Ilmarinen esiintyy keskeisenä hahmona teksteissä Ilmarisen oppitunti, Sytyke, Turmeltu ja Pohjan pidot).

 

10. Karo Hämäläinen: Kalevalan pörssikatsaukset

 

a) Pohdi ja erittele, mitä pörssikatsausten muoto nostaa esiin Kalevalan tarinoista ja mitä se tarinoille tekee.

b) Etsi Kalevalasta ne kohdat, joihin pörssikatsauksissa viitataan.

 

11. Milja Kaunisto: Sytyke

 

a) Sytykkeessä kehitetään uusi sosiaalisen median sovellus kalevalaiseen maailmaan. Pohdi ja erittele, mitä tällaisen tekstin muoto nostaa esiin Kalevalan tarinoista ja mitä se tarinoille tekee.

b) Etsi Kalevalasta lisää tietoa tekstissä mainituista hahmoista ja heidän tarinoistaan. Vertaa sitä, miten hahmot näyttäytyvät Sytykkeen sosiaalisessa mediassa eli mitä he kertovat itsestään ja sitä, mitä heistä kerrotaan Kalevalassa.

 

12. Mike Pohjola: Kunniaton sukupolvi

 

a) Kunniattomassa sukupolvessa on sotakirjeenvaihtajan tekstejä. Pohdi ja erittele, mitä tällaisen tekstin muoto nostaa esiin Kalevalan tarinoista ja mitä se tarinoille tekee.

b) Vertaa ja erittele väkivallan ja sen seurausten kuvauksia tässä tekstissä, Salusjärven Turmellussa ja Sinisalon Tuonen tytin tili- ja tutkimuskirjoissa.

 

13. Johanna Sinisalo: Tuonen tytin tili- ja tutkimuskirjat

 

a) Pohdi ja erittele, mitä tällaisen tekstin muoto nostaa esiin Kalevalan tarinoista ja mitä se tarinoille tekee.

b) Tee havaintoja tekstin tyylistä ja analysoi niitä.

 

14. Johanna Sinisalo: Vastavirta

 

a) Etsi ja erittele tekstissä olevia kuolemaan liittyviä kielellisiä ilmauksia.

b) Vastavirtaa ja Karlströmin Vahinkoa yhdistää teksteinä veteen liittyvä teema. Etsi ja erittele, mitä kaikkea veteen liittyvää teksteistä on löydettävissä.

 

15. Emmi Itäranta: Kohta itkenet ilosta

 

a) Pohdi ja erittele, millaisesta lähtötilanteesta käsin tekstin puhuja kertoo tarinaansa. Mitä on tapahtunut, kuka hän on?

b) Vertaa tätä tekstiä ja Mykkäsen Ilmarisen oppituntia. Millä tavoin niissä puhutaan taiteesta ja taiteilijuudesta?

 

16. Maria Turtschaninoff: Lyssna/Kuuntele

 

a) Etsi Kalevalasta tarina puolukasta. Millainen merkitys puolukalla on Kalevalassa? Vertaa sitä tähän tekstiin.

b) Laadi oma, kalevalaisesta maailmasta innoituksensa saanut manifesti.

 

17. Ville Hytönen: Satalatvan Sanomat

 

a) Satalatvan Sanomat sisältää lööppejä ja kohuotsikoita. Pohdi ja erittele, mitä tällaisen tekstin muoto nostaa esiin Kalevalan tarinoista ja mitä se tarinoille tekee.

b) Etsi Kalevalasta kohdat kohuotsikoiden takana. Mikä on otsikoiden ja Kalevalan kuvaamien tapahtumien välinen suhde?